Eurajoen lätkän uudet kotisivut löytyvät osoitteesta:


                      www.eurajoenlatka.fi